Svensk sammanfattning

Bodensjön  - stränder, sol, semester, välkänd turistområde. Men det är också en av Tysklands största region med rustningsindustri. Detta är känt för alla som bor runt Bodensjön. Men ingen känner till detaljer eller vill veta av detaljerna!

Ingen vet vilka vapen, eller vilka delar till vapen utvecklas eller produceras i vilken fabrik. Ingen samlar information om de länder som "våra vapen" exporteras till. Ingen bryr sig om information, i vilka krig "våra vapen" kommer till användning. Ingen vet antalet offren eller deras namn, offren från "vapen vid Bodensjön".

Kyrkorna vid Bodensjön tiger för att undvika konflikter i sina församlingar.

Fackföreningarna tiger, eftersom många av deras medlemmar arbetar i rustningsindustriet. De lokala medierna är tysta på grund av deras goda relation med industrin.

Skolor och universitet håller tyst och kooperar med industrierna. Men viktigast av allt, alla institutioner håller tyst om offren från "vapen vid Bodensjön".

År 2010 har vi därför inrättat "initiativet mot vapen från Bodensjön". Vi är människor från Lindau, Konstanz, St.Gallen, Überlingen, Stockach, Friedrichshafen etc.

Vi nämnar följande större företag: AC & S, ATM, Avitech, CWDT, Diehl-BGT, EADS, FFA, Hartchrom, Liebherr, Mowag, MTU, ND-Satcom, RdA, Rheinmetall, RST, SwissArm, Vectronix.

Saab och Diehl samarbetar med att vidarutveckla och marknadsföra "RBS15MK3"

Wikipedia: “Robotsystem 15, (RBS 15) är en Saab-tillverkad sjömålsrobot avsedd att slå ut ytfartyg. Roboten infördes på 1980-talet på torpedbåtarna i Norrköpings-klassen. I slutet av 1990-talet modifierades den till den förbättrade versionen MkII. Under 2000-talet uppgraderades systemet ännu en gång till version Mk3. Robot 15 använder aktiv radar för att hitta sitt mål och har en räckvidd på 200 kilometer. Roboten används av svenska flottan och utgör huvudbestyckning på svenska korvetter av Stockholms-, Göteborgs- och Visby-klass. Robot 15 utgjorde också huvudbestyckning på svenska robotbåtar av Norrköping-klass. Robot 15 finns även i en luftburen version (RB 15F) avsedd för svenska flygvapnet.”

Vi vill veta

-vilka företag vid Bodensjön utvecklar eller producerar vapen, eller delar till vapen?

-till vilken typ av vapen?

-hur många anställda arbetar i rustningsindustriet?

-vilka länder är det, som "våra vapen eller delar till vapen" exporteras till?

-i vilka krig används våra vapen?

-hur många människor dör eller skadas genom våra vapen?

-offrens namn?

Med denna information

-kommer vi att publicera ovanstående information

-kommer vi att gå till kyrkor, skolor (genom föräldrarnas och elevernas talesmän), fackföreningar och politiska partier i regionen kring Bodensjön

-kommer vi att ordna diskussioner (rundabordskonferenser)

-kommer vi att samarbeta med institutioner som anti-weapon

-kommer vi att uppdatera webbplatsen www.waffenvombodensee.com

Vi inbjuder dig att delta genom att

antingen du kontaktar oss direkt: ruestungsindustriebodensee@yahoo.de , eller

-om du av säkerhetsskäl inte vill/kan kontakta oss direkt-, kan vända dig till en av oss närstående organisation, som t.ex 

 

Konstanz ATM / KMW baut Computer für Panzer. Diese Computer töten!

LIEBHERR produziert nicht nur Bagger und Kühlschränke, sondern auch viele Waffenteile.

>>>Mach mit! Wir brauchen Deine Ideen! Für eine Welt ohne Krieg! © 2010 Alle Rechte vorbehalten.

Unterstützt von Webnode